juni 5, 2017

B!bliotekløftet i Brooklyn

Vil bare minne om at det p.t. ligger 17 bibliotekrelaterte foredrag på TED. Det nyeste handler om radikal fornying av skolebiblioteka i New Yorks østlige bydeler. Det fins 47 foredrag om bøker, fordelt på seks kategorier. Foredraga varer bare et kvarters tid og du kan slå på undertekster, noen ganger også på skandinaviske språk.

juni 1, 2017

Folkebiblioteket og FAKE NEWS – et tankekors

fake news biblI løpet av vinteren har bibliotekverda flomma over av kampanjer, konferanser og kurs med formål å bekjempe fake news og tilsvarende facts. Men når var det sist at norske folkebibliotek egentlig brydde seg om nyheter og fakta? For det kan jo ikke telles like enkelt som utlån.

Biblioteket omfavna Verdensveven på midten av 1990-tallet, og enkeltbibliotek og nettverk av bibliotek oppretta raskt emneportaler der de anbefalte innhold av høy kvalitet. Bare for å begynne å legge dem ned få år seinere (Bærum biblioteks Nettguide er den eneste overleveren av disse). Les videre

mai 31, 2017

Skriftkulturens høyborg?

omdalNasjonalbiblioteket gjør mye bra og viktig, men når de klarer å skrive navnet til en av landets mest profilerte pressefolk med to – 2 – skrivefeil, må man virkelig lure. I presentasjonen sin av en rapport om brukeratferd i norske storbybibliotek lister de opp bidragsyterne til «refleksjoner» rundt dataene. En av dem blir lansert som «pressemannen Svein Egil Omdahl». Vi tar sjansen på at det egentlig handler om pressemannen Sven Egil Omdal (nedlasta 31. mai kl. 20.55). Og gleder oss derfor til refleksjonen.

Skrivefeil kan skje den beste, men som landets klart største bibliotek med over 400 årsverk og ansvarlige ledere med lønninger på sikkert trekvart million hver (hva er bibliotekarlønna nå?), burde Nasjonalbiblioteket ha rutiner og kompetanse for kvalitetssikring av all ekstern informasjon.

mai 31, 2017

Bibliotekbevegelsen må slutte seg til fredsbevegelsen

mosul bibliotek

Fra Al-Fanar Media.

Og lenger nede:

«Most of the library’s holdings of about one million books were destroyed when U.S.-led coalition fighters launched an air strike on the library in March of 2016 because coalition forces believed it was being used as an Islamic State command center» …

mai 30, 2017

Nye muligheter for TIDSSKRIFTET

tromsø aviser

Avis- og tidsskriftlesing i Tromsø bibliotek

Avisa Klassekampen påviste nylig at Avis-Norge nedprioriterer kulturstoffet, som et resultat av annonsekollapsen og «klikktyranniet» på nett. Redaktør Bjørgulf Braanen oppsummerer 30.5. at kanskje «kulturstoff for framtida er henvist til spesialmedier». Det skulle åpne muligheter for tjenester som ikke er avhengige av inntjening, som folkebiblioteka. For eksempel ved å markedsføre seriøse tidsskrift sterkere. Men biblioteka har over en tjueårs periode sagt opp hvert femte abonnement.

I første bolken i Klassekampens serie 20. mai kunne vi lese om A-media som i en undersøkelse har fått bekrefta at kulturstoff er noe av det aller minst leste og tilsvarende lite lønnsomme. Og det har for lengst gitt resultater: For eksempel har bloggerens lokalavis (Moss Avis, med et nedslagsfelt på 70 tusen mennesker) ikke lenger en eneste ansatt med ansvar for kultur.

23. mai leser vi at også riksavisene trapper ned. Aftenposten innrømmer at «det blir litt færre tradisjonelle anmeldelser enn før. Ikke så mye på grunn av vilje, men av økonomiske årsaker». «Litt færre» er ingen overdrivelse … Når avisene skal ha kulturstoff må det ha personvinkling, er gjennomgangstonen i dag. Les videre

mai 22, 2017

Stortingsvalg uten bibliotekløft

dør

Valgprogramma slår mest inn åpne dører

Etter å ha gjennomgått de ferske partiprogramma finner vi lite annet enn «business as usual». Det meste er fromme ønsker og uforpliktende uttalelser om for lengst etablerte tjenester og ja til et sørvisnivå på det jevne. Med et tre-fire unntak, og bare hos småpartia, er det foreslått ting som kunne betydd noe, for eksempel «nasjonalt bibliotekløft» (SV, MDG og Venstre) og krav om øremerka statlig tilskudd (Rødt).

Det blir som for fire år siden og alle åra før dét; de store partia lener seg på kommunene, som de mener gjør det bra nok.

Enkelte forslag stikker seg litt ut: Les videre

mai 20, 2017

Trump vil vingeklippe svart nasjonalbibliotekar

hauk kongressbiblioteket

Første gang en hauk kom seg inn i Library of Congress var i 2011. Nå blir det dagligdags.

Obama gjorde seg populær i blant annet bibliotekkretser mot slutten av perioden sin ved å erstatte en utdatert pamp i sjefsstolen i Kongressbiblioteket med Carla Hayden, en tungt merittert bibliotekar og blant annet tidligere leder av den US-amerikanske bibliotekforeninga ALA. For ikke å forglemme svart og radikal. Les videre

mai 20, 2017

Situasjonen for ikke autoriserte statsintellektuelle

fløgstad sovjet bokomslag

> Nytt 9. juni: Håkon Gundersen i Morgenbladet tar saka.

Bloggeren har som vane å ikke hoppe over forord i faglitteratur som kommer i hans vei. Blant annet for å kunne glede seg over ofte overstrømmende takksigelser til bibliotek forfatterne har fått hjelp hos! I den nye boka si, Trans-Sovjet ekspress, er også Kjartan Fløgstad takknemlig, men samtidig så fri å nevne det han oppfatter som dårlig biblioteksørvis: Les videre

mai 18, 2017

Alternativ bruk av en torsdagskveld

Verden (og særlig USA) flommer over av bibliotekkampanjer, -konferanser og kurs som handler om om å demme opp for falske nyheter, «alternative fakta» og det som verre er. 1. juni arrangerer den etter hvert veldig internasjonale «bevegelsen» Library 2.0 (23,000 members from 174 countries!) en online og gratis mini-konferanse med tittelen «Digital Literacy & Fake News».  Les videre

mai 16, 2017

Trusler mot svenske bibliotek fra ytre høyre

svt hot mot bibliotekI Norge hadde vi for tre år siden tilløp til drama i Kristiansand og Stavanger, der biblioteklederne ble satt litt på prøve av henholdsvis en liten gruppering med innvandringsskeptikere og en, når det kom til stykket, ganske tafatt «borgerverner». Men i Sverige er situasjonen alvorligere. I en paneldebatt nylig dreide det seg om hvordan høyreekstremister truer lokale bibliotek når de velger å ikke kjøpe inn visse bøker og aviser som målbærer ulike grader av innvandringsfiendtlighet og antidemokratiske holdninger.

En viktig årsak til forskjellene på tvers av Kjølen er at den svenske extremhögern for tida står sterkere og er mye synligere enn hos oss. Men situasjonen i Norge kan raskt nærme seg den svenske, så det kan være nyttig å sette seg inn i problemene. Videoopptaket fra paneldebatten er en grei innføring. Les videre